โครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง

เผยเเพร่เมื่อ 1016 เข้าชม

วันพุธ ที่ 23 พฤสจิกายน 2559ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลงสำรวจโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อ.คำตากล้า จ. สกลนคร เพื่อจัดทำโครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง