โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธ ที่ 28 ธันวามคม 2559 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และทอดผ้าป่ามหาสามัคคี เพื่อสร้างหลังคาปฏิบัติธรรม ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์วิเวกดอนตาหลวง บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร