โครงการคนดีศรีสำนัก คนน่ารักประศูนย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธ ที่ 28 ธันวามคม 2559 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมมอบโล่แก่คนดีศรีสำนัก คนน่ารักประศูนย์ ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการสำนัก ได้มอบโล่และรางวัลแก่คนดีศรีสำนักและคนน่ารักประจำศูนย์ เพื่อเชิดชูเกีรยติและมอบเป็นของขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุม ไท ลาว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครพนม