ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “เกษตรเชิงท่องเที่ยว สามอังคารฟาร์ม” Living book by : คุณฤกษ์ศกุนต์ นางาม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “เกษตรเชิงท่องเที่ยว สามอังคารฟาร์ม”
Living book by : คุณฤกษ์ศกุนต์ นางาม ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://human.snru.ac.th
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
ประจำปีงบประมาณ 2560

 

banner-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2