ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง มนต์เสน่ห์ผ้าย้อมคราม By ครามฮัก

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “มนต์เสน่ห์ผ้าย้อมคราม”
Living book by : คุณปิยะนุช  มนต์คาถา ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจจองอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่ http://human.snru.ac.th
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
ประจำปีงบประมาณ 2560