คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เผยเเพร่เมื่อ 1077 เข้าชม
วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และแนะนำเกี่ยวกับงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ และงานห้องสมุด