หนังสือมีชีวิต “ เรื่อง : มนต์เสน่ห์ผ้ายอมคราม by ครามฮัก ”

เผยเเพร่เมื่อ 2001 เข้าชม
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ กิจกรรม โครงการห้องสมุดมนุษย์ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปิยะนุช มนต์คาถา เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“มนต์เสน่ห์ผ้ายอมคราม by ครามฮัก ”