โปรแกรมฝึกภาษา Access English เปิดให้ทดลองใช้งาน 12 เดือน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

              บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 
 
                        – เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ
                        – เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
วิธีการเข้าใช้งาน
1. ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์     http://accessenglishnow.com/platform
2. คลิกที่ Create account 
3. จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย)  เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. นำ email และ password ที่ใช้ลงทะเบียนไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล