สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจอ่านหนังสือออนไลน์ The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

  • สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจอ่านหนังสือออนไลน์ The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  • การใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “The 1 Book E-Library” รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลย สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม
  • รหัสที่ได้รับคือ OLB1447117500K
  • *** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้งานรหัสห้องสมุดแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น ***
  • URL : https://www.theonebook.com/elibraryforstudent

 

** คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งาน Application The 1 Book E-Library 

1. คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS

2. คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android 

3. คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows