การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ 1106 เข้าชม

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM มีการนำเสนอ 2 ชื่อเรื่อง 1.ทคนิคการทำงานเป็นทีม 2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประเด็นการพิสูจน์ตัวตน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร