โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโโนโลยีสารสนเทศได้ออกพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ มอบให้โรงเรียน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 2.โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

1. โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

2.โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์