โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เผยเเพร่เมื่อ 2001 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโโนโลยีสารสนเทศได้ออกพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ มอบให้โรงเรียนบ้านโนนกุง  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร