ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 พบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU  Book Fair, สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และลาน K-park มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการสารสนเทศ

หมาายเลขโทรศัพท์ : 0-4297-0048 เบอร์ภายใน : IP 235

อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลงทะเบียนออนไลน์ : http://libraryweek.snru.ac.th/