สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เล่าขานตำนานเมืองสกลนคร โดย พระมหาคาวี ญาณสาโร

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “เล่านขานตำนานเมืองสกลนคร”  Living book by : พระมหาคาวี ญาณสาโร

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)
ผู้สนใจจองอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่ http://human.snru.ac.th
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
ประจำปีงบประมาณ 2561