ขอเชิญพบกับกิจกรรม SNRU BOOK & ICT FAIR 2561 แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือ ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พบกับหนังสือจากร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬามหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่น ๆ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มาเลือกหนังสือที่ต้องการอ่าน เพื่อซื้อมาให้บริการที่ห้องสมุด และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

สถานที่

อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0048