คณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เผยเเพร่เมื่อ 1162 เข้าชม

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และแนะนำเกี่ยวกับงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และงานบริการสารสนเทศ