ประกาศแจ้งงดให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

ประกาศแจ้งงดให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 13.00 น.

เนื่องจากผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า”

ดังนั้นจึงเปิดให้บริการเวลา 13.00 น.

(ขออภัยในความไม่สะดวก)

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Drop)
หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่ http://alist.snru.ac.th