ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า

เผยเเพร่เมื่อ 979 เข้าชม

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร