จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ ร่วมกับจิตอาสา จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ทำความสะอาดรอบบริเวณหนองหญ้าไซ ในโครการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร