ประกาศหยุดให้บริการ 6-8 เมษายน 2562

เผยเเพร่เมื่อ 783 เข้าชม

ประกาศหยุดให้บริการ 6-8 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรีและสัปดาห์มอบหมายงาน (กศป.)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 สัปดาห์มอบหมายงาน (กศป.)

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันจักรี