ประกาศหยุดให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

เผยเเพร่เมื่อ 817 เข้าชม

ประกาศหยุดให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. – 16.30 น.