หัวข้อข่าว

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(รายบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

GALE | ฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้งานฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส “โควิด-19”

แจ้งเปิดให้ผู้ใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนเซอร์วิส จำกัด)

ขอเชิญเข้าใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล