แจ้งเปิดให้ผู้ใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนเซอร์วิส จำกัด)

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนเซอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

รายละเอียด :  ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ

ระยะเวลาเปิดทดลอง : ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วัน 30 กันยายน 2561  รวมระยะเวลา 6 เดือน

เข้าใช้งานได้ที่ URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล คลิกที่นี่ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร 0 – 4297 – 0048 ภายใน 235