หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ระหว่าง วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือในงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญพบกับกิจกรรม SNRU BOOK & ICT FAIR 2561 แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือ ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร