หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เนื่องด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear สัญจร

        ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew https://arit.snru.ac.th (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)