สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew https://arit.snru.ac.th (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)