สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บอกรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ชื่อเรื่อง

#นิตยสาร จำนวน 9 ชื่อเรื่อง
1. นิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ 2. นิตยสาร สารคดี 3. นิตยสาร การเงินการธนาคาร 4. นิตยสาร ชีวจิต 5. นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 6. นิตยสาร ยานยนต์ 7. นิตยสาร อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค 8. นิตยสาร Gourmet&Cuisine 9. นิตยสาร สัตว์บก

#หนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ชื่อเรื่อง
1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์

National Geographic ฉบับภาษาไทย

นิตยสาร สารคดี

นิตยสาร ยานยนต์

นิตยสาร การเงินธนาคาร

นิตยสาร อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค

นิตยสาร สัตว์บก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์