ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference) ด้วยโปรแกรม zoom meeting

เผยเเพร่เมื่อ 619 เข้าชม

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ : งานพัฒนาสื่อดิจิทัล IP-PHONE 298