ขอเชิญเข้าใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  สามารถใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากระบบพิสูจน์ตัวตน รายละเอียดวิธีการใช้งานได้ที่ http://eduroam.snru.ac.th/


งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ IP Phone : 224