โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 📣📣
📌ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรฎาคม 2565 ⏰เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)