สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันเกม ARENA OF VALOR รายการ ROV ARIT 2022 ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565