โครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปี 11

เผยเเพร่เมื่อ 1250 เข้าชม

วันที่ 21-23 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด ได้จัดทำห้องสมุด ที่โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณครูโรงเรียนรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ให้ความร่วมมือในการทำห้องสมุดในครั้งนี้

#สนับสนุนโดยกระทิงแดง #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร