หนังสือมีชีวิต เรื่อง: “ความเชื่อกับความจริง”

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ กิจกรรม โครงการห้องสมุดมนุษย์ ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระเจนยุทธนา จิรายุทโธ (หลวงปู่ภูพาน) เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“ความเชื่อกับความจริง ”