สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ความเชื่อกับความจริง โดย หลวงปู่ภูพาน วัดโนนสวรรค์

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “ความเชื่อกับความจริง”
Living book by : พระเจนยุทธนา จิรายุทโธ (หลวงปู่ภูพาน) ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)
ผู้สนใจจองอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่ http://human.snru.ac.th
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
ประจำปีงบประมาณ 2560