พิธีมอบทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

เผยเเพร่เมื่อ 1346 เข้าชม

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)” แก่นักศึกษา 5 คน ทุนละ 2,000 บาท ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร