สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

ประตูควบคุมทางเข้า – ออกอัตโนมัติ

ประตูควบคุมทางเข้า – ออกอัตโนมัติ

ช่วยการจัดระเบียบการเข้า – ออกภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ เปิด – ปิด ด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีรูปทรงที่สวยงามและใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน
– ระบบทางเข้า 2 ช่องทาง พร้อมไฟสัญลักษณ์
– ระบบทางออก 1 ทาง พร้อมไฟสัญลักษณ์
– มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีบุคคลเข้าโดยไม่แสกนบัตรสมาชิก
– ระบบแสกนบัตรสมาชิกชนิดบัตรมายแฟร์ บัตร RFID และบาร์โค๊ด
– ระบบป้องการการหนีบผู้ใช้โดยเซ็นเซอร์
– ไฟ LED แสดงสถานะ
– ตรวจสอบการเข้า – ออกของบุคคลแบบเวลาจริง (Real-Time) และสร้างรายงานได้