หัวข้อข่าว

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)

หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร”

ห้องสมุด หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการสมาชิกสามารถทำรายการด้วยตัวเองผ่าน ALIST OPAC Application ได้แล้ววันนี้