วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวิทยากรจากบริษัท EBSCO Information Service ให้ความรู้ในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม “วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ””

สภามหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด (Shared Idea) ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา (Ideate = Idea + Create) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “สภามหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” ณ ลานหน้าห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์)

อ่านเพิ่มเติม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561”

นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดและเข้าร่วมนิทรรศการการจัดความรู้ (KM) ในหัวข้อ การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการประกวดนิทรรศการด้านความรู้หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคาร 13 ชั้น 1 ห้องโถ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น โดยมีวิทยากรจากบริษัทล้านนาดอทคอม บรรยายในเนื้อหาและฝึกปฏิบัติให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1117 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วกับกับบริษัท ebsco ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ””

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ ร่วมกับจิตอาสา จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ทำความสะอาดรอบบริเวณหนองหญ้าไซ ในโครการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”